Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

forebygging Tag

Hvordan kan man i tidlig fase/prosjektering velge løsninger som reduserer faren for usikkert arbeid i høyden? Dette jobber SfS BA med. Innledningsvis i arbeidet er det laget en digital spørreundersøkelse som distribueres bredt i bransjen for å kartlegge systemer, verktøy, holdninger og fokus hos ulike aktører.

18. oktober arrangerer vi det andre seminaret om typiske ulykker i bygg og anlegg.  Denne gangen er temaet erfaringer med håndtering, oppfølging og forebygging av personskader.  Seminaret arrangeres i samarbeid med Gjensidige forsikring. Bidragsytere i seminaret vil være Statsbygg Gjensidige Forsikring Byggenæringens Landsforening Betonmast El- og IT forbundet (Montørjentene) Seminaret er gratis.