Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

farlig arbeidutstyr Tag

Bygg og anleggsnæringen er en av de mest ulykkesutsatte næringene i det norske arbeidslivet, og mange ulykker skjer ved bruk av farlig arbeidsutstyr, som for eksempel bygningsager eller store anleggsmaskiner.  Arbeidstilsynet har analysert ulykker i bygg og anlegg (Kompass-tema nr 2 2020), og har blant annet sett at farlige handlinger