Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

fallende gjenstand/last, ras, kollaps av løsmasser, spettrensk, sprengning, løsmasse, tunell, betong, fjell og sprengning, borerigg