Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Author: Lene Jønsson

Hvordan kan man i tidlig fase/prosjektering velge løsninger som reduserer faren for usikkert arbeid i høyden? Dette jobber SfS BA med. Innledningsvis i arbeidet er det laget en digital spørreundersøkelse som distribueres bredt i bransjen for å kartlegge systemer, verktøy, holdninger og fokus hos ulike aktører.