Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Author: Lene Jønsson

Fem arbeidstakere omkom da en byggeplassheis raste ned på en byggeplass i Stockholm 11. desember.  I lys av dødsulykken, anbefaler Arbeidstilsynet at alle byggeplassheiser også her til lands får en grundig kontroll av en sakkyndig virksomhet eller en annen kompetent person. Montasjekontroll En byggeplassheis er en maskin som skal ha montasjekontroll av

Prosjekt Norge ønsker velkommen til årets siste møte i KA Sikkerhetsledelse i prosjekter Det blir presentasjon av masteroppgaven «Sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen: En analyse av H-verdi og alternative tilnærminger» av Markus Angvik og Mareno Sæther. Eirik Albrechtsen styrer en diskusjon om temaet. Arenaen er også åpen for medlemmer i SfS BA Påmelding

SfS BA har i dag avholdt Partnerforum.  Møtet ble avholdt på teams med 53 påloggede deltakere.   Agenda i partnerforum var Status i arbeidet (se Årsrapport) Status i arbeidet med finansiering etter 2025 Valg av nytt styre og valgkomite. Daglig leder Lene Jønsson orienterte om status i arbeidet siden Partnerforum i 2022.