Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Webinar: RUH og avviksrapportering

Laster Arrangementer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

18. juni 2021 @ 10:00 - 12:00

EBA HMS forum inviterer til samling på Teams 18.juni hvor tema for samlingen er RUH- og avviksrapportering

Ansvarlig for samlingen/agenda er HMSK-/HR-leder i PK Entreprenør, Wenche-Elin Kråkenes.

Vi starter kl 10:00 og avslutter kl 12.00. Webinaret er gratis!

Agenda:

* Formålet med RUH/avviksrapportering

* System for RUH/avviksrapportering

* Årsaksanalyser, trender og forbedringsarbeid

* Hvordan få en god rapporteringskultur

 

Her er teams link til møtet:

https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MjFhMGIwYWItOTUzZi00ZDQ1LWI2YmYtZTJlNDJjMzg1OTVj%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252272995ae4-92d9-4bf8-92b0-ec88ee4014fe%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e8f542cd-6214-4971-a3bf-d247dacd8170%2522%257d&sa=D&source=calendar&ust=1624274920863000&usg=AOvVaw0H1BJzWjoKCuutHXefp0Zc

Detaljer

Dato:
18. juni 2021
Tid
10:00 - 12:00

Sted

Webinar

« Alle Arrangementer