Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Nå kan du melde deg på HMS konferansen

Nå er det mulig å melde seg på HMS konferansen 15.  – 16. november.  Vi kan friste med egen early-bird pris for de melder seg på før 20. september.

HMS konferansen er byggenæringens største – og kanskje viktigste – møteplass for alle i hele verdikjeden som jobber med eller har ansvar for HMS. Konferansen gir faglig påfyll og inspirasjon til eget arbeid.  I tillegg er det en møteplass som gir rom for å knytte kontakter og utveksle erfaringer.

Dette er en hybridkonferanse. Det vil si at du kan velge om du vil delta fysisk på Thon Hotell Arena på Lillestrøm eller om du vil delta digitalt.  Alle deltakere (også de som deltar fysisk) vil få tilsendt lenke til sendingen dagen i forkant.  Konferansen vil være digitalt tilgjengelig gjennom den tilsendte lenken ca 14 dager etter konferansen.  Så hvis du av ulike årsaker går glipp av deler av konferansen, eller du vil se et innlegg på nytt, har du altså mulighet til det.

Vi jobber fortsatt med de siste detaljene i programmet, og dette vil bli oppdatert fortløpende.

Her finner du påmeldingslenke:  Påmelding HMS konferansen 2023. Påmeldings- og endringsfrist: 1. november 2023

PROGRAM

Møteleder: Direktør næringspolitikk og kommunikasjon Christine Holtan Bøgh, EBA

ONSDAG 15. NOVEMBER

KL 1000: KONFERANSESTART

LEDELSE OG ARBEIDSMILJØ

Kl 1015 – 1125:

 • Å være leder når ulykken inntreffer v/ styreleder i SfS BA/HMSK direktør /COO Kenneth Kennedy, Skanska Norge FO Anlegg
 • HOP – en ny tilnærming til sikkerhet v/Kristian Gould, Equinor
 • Hvordan bruke nudging til å øke sikkerheten på norske bygge- og anleggsplasser v/Martine Carlson, The Nudgelab

KL 1125 – 1150 PAUSE

KL 1150 – 1300:

 • IA Bransjeprogram bygg og anlegg
  • Introduksjon fra IA bransjeprogrammet v/ Knut Aaneland
  • Støy i BIM v/Kari Anne Holte, Norce
  • HMS utfordringer i små bedrifter v/Stig Winge, Sintef
  • Orden og ryddighet – innvirkning på HMS v/Kathrine Nilsen, Backe Entreprenør AS
  • Ungdom og frafall i utdanningsløpet v/styreleder Jon Sandnes, IA-bransjeprogram bygg og anlegg og Albert Hæhre, Hæhre/Infra Group
 • Unge hjerner – hvordan oppfatter de og håndterer risiko v/nn

KL 1300 – 1400 LUNSJ

KL 1400 – 1510

 • Farlige mønstre v/Lene Jønsson EBA/SfS BA
 • HMS i utdanningene – hva lærer studentene og elevene og møter det bedriftenes behov?
 • Hvordan er det med arbeidsforholdene i bevegelig arbeid og kortvarige prosjekter v/Geir Kåre Wollum, regionalt verneombud Arbeidsmandsforbundet

KL 1510 – 1535 PAUSE

KL 1535 – 1700

 • Mangfold i arbeidsmiljøperspektiv v/Sif Løvdal, AF
 • Slik jobber vi med mangfold v/Betonmast
 • Inspirasjons-/avslutningsforedrag

KL1900: Aperitiff
KL 1930: Middag

TORSDAG 16. NOVEMBER

KL 0900: VELKOMMEN TIL HMS KONFERANSEN DAG 2

SIKKERHET
kL 0905 – 1010

 • Slik dokumenterer vi beregning av tilstrekkelig og forsvarlig byggetid v/SHA-rådgiver Anne Sveinall Ljungqvist, Statens Vegvesen, utbyggingsdivisjonen
 • Det er veiledning å få v/Liv Strøm, Norconsult og leder av RIFs ekspertgruppe SHA
 • Nasjonalt arbeidstidsregister – hva har arbeidstid å si for sykefravær, sikkerhet og arbeidsmiljø? v/prosjektleder Anne-Mari Gjestvang Moe, Stami

KL 1010 – 1040 PAUSE OG UTSJEKK
KL 1040 – 1120:

 • Erfaringer med bruk av forutseende sikkerhetsindikatorer v/Kristin Wold Jenssen, HMS sjef i Backe Entreprenør AS
 • Arbeidstilsynets Kompassrapport om ulykker i bygg og anlegg v/Bodil Aamnes Mostue, Arbeidstilsynet, Sofie Glas, Arbeidstilsynet og Hans Magne Gravseth, STAMi

FAREOMRÅDE: FALLULYKKER
KL 1120 – 1150:

 • Jeg falt 15 meter ned – og overlevde. Ole Jonathan Hagen forteller om da han falt 15 meter fra hengestillas etter glid

1150 – 1210 PAUSE

KL 1210 – 1300:

 • Hvordan kan vi forhindre fallulykker i tidlig fase av prosjektet? Erfaringer fra byggingen av Karla-tornet i Gøteborg v/David Salekärr og Patrik Eriksson Lundebacke, Serneke Sverige AB
 • Hvordan kan vi jobbe for å forhindre fall fra høyde v/Oddbjørn Granlund, Trygg kurs
 • Oppsummering og avslutning

1300 LUNSJ OG HJEMREISE