Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Seminar – forsvarlig byggetid i lys av byggetidsdommen

1 februar arrangerte EBA og SfS BA sammen et seminar med tittelen Forsvarlig byggetid i lys av byggetidsdommen – hva nå? Det var stor interesse for seminaret, som samlet 100 deltakere.

Seminaret tok utgangspunkt i kravene i byggherreforskriften om byggherrens ansvar for tilstrekkelig byggetid (planlegging, prosjektering og utførelse) og høyesterettsdommen mellom Veidekke og Statens vegvesen om tunellbyggetid.

Her kan du se opptak av seminaret.

I tillegg til de to veilederne om byggherreforskriften og beregning av byggetid, ble også en modell for beregning av tunellbyggetid presentert.

Presentasjonene fra seminaret kan du laste ned her:

Veidekke_byggetidssaken – hva nå

Statsbygg- tilstrekkelig byggetid

Arbeidstilsynet _byggetid presentasjon

Presentasjon veileder byggherreforskriften

Presentasjon beregning av forsvarlig byggetid

Modell for beregning av byggetid