Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Forsvarlig byggetid i lys av Byggetidsdommen – hva nå?

SfS BA inviterer til seminar sammen med EBA om forsvarlig byggetid 1. februar kl 0830 – 1130 i NHO-bygget i Middelthunsgt 27 på Majorstuen i Oslo. Det er registrering og lett frokostservering fra kl 0800. Det faglige programmet starter kl 0830 og avsluttes kl 1130.

Seminaret tar utgangspunkt i kravene i byggherreforskriften om byggherrens ansvar for tilstrekkelig byggetid (planlegging, prosjektering og utførelse) og høyesterettsdommen mellom Veidekke og Statens vegvesen om tunellbyggetid.

I seminaret vil vi presentere 3 nye veiledere knyttet til Byggherreforskriften og byggetid.

Vi ønsker å sette søkelys på relevante problemstillinger og inviterer til spørsmål og diskusjon underveis

Agenda:

  • Velkommen v/møteleder Lene Jønsson, leder HMS opplæring EBA/daglig leder SfS BA
  • Innledning og bakgrunn v/Advokat Jan Olaf Dukan, EBA og Bærekraftsdirektør Tom Ivar Myhre, AS Backe
  • Byggetidsdommen – hva nå? v/ leder juridisk avdeling Gjertrud S. Helland og hovedtillitsvalgt og hovedverneombud Inge Ramsdal, Veidekke
  • Hvordan avsette tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse v/avdelingsdirektør prosjektsenteret Tanja Dugstad, Statsbygg
  • Forsvarlig byggetid: En forutsetning for seriøs prosjektvirksomhet v/2. nestleder Steinar Krogstad, LO
  • Vurdering og dokumentasjon av tilstrekkelig byggetid – Arbeidstilsynets tilsynsrolle v/Seniorrådgiver Asbjørn Braanaas, Avdeling for tilsyn, Arbeidstilsynet
  • Lansering av SfS BA veileder til Byggherreforskriften v/Bærekraftsdirektør Tom Ivar Myhre, Backe
  • Lansering av SfS BAs Veileder for beregning av forsvarlig byggetid v/ SfS BAs arbeidsgruppe
  • Fellesprosjekt mellom SVV og EBA: Bransjeomforent modell for byggetid i tunell v/Fagansvarlig tunnel og bergrom Stein Håvard Bjøru, Veidekke Entreprenør AS
  • Oppsummering —avsluttende spørsmål og diskusjon

Meld deg på seminaret her:  PÅMELDING