Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

HMS konferansen 2. – 3. november 2022

Nå er programmet for HMS konferansen 2. – 3. november klart og det er mulig å melde seg på.

HMS konferansen er byggenæringens største – og kanskje viktigste – møteplass for alle i hele verdikjeden som jobber med eller har ansvar for HMS.

HMS konferansen gir faglig påfyll og inspirasjon til eget arbeid.  I tillegg er det en møteplass som gir rom for å knytte kontakter og utveksle erfaringer.

Dette er en hybridkonferanse. Det vil si at du kan velge om du vil delta fysisk på Thon Hotell Arena på Lillestrøm eller om du vil delta digitalt.  Alle deltakere (også de som deltar fysisk) vil få tilsendt lenke til sendingen dagen i forkant.  Konferansen vil være digitalt tilgjengelig gjennom den tilsendte lenken ca 14 dager etter konferansen.  Så hvis du av ulike årsaker går glipp av deler av konferansen, eller du vil se et innlegg på nytt, har du altså mulighet til det.

I år har vi noen parallell-sesjoner i programmet.   Disse vil kun være tilgjengelig for de som deltar fysisk på konferansen.  Unntak er Partnerforum i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA), som vil være digitalt tilgjengelig.

Påmelding og program

Her kan du finne hele programmet, samt påmeldingslink. Meld deg på før 9. september for å få earlybird-pris.

Dersom du kun skal delta på SfS BA partnerforum (2. november kl 1230 – 1400) kan du bruke sammemeldingslenke som til konferansen.