Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Ulykker i bygg og anlegg

Det er mange små og store ulykker i vår næring. For å unngå at alle må gjøre sine dyrekjøpte erfaringer er det viktig at vi deler på tvers i næringen, slik at vi får et kunnskapsgrunnlag vi kan lære av.

Delingsbibliotek – Lesson learned

Et tiltak fra SfS BA er at vi har lansert et delingsbibliotek – eller Lesson learned, som mange kaller det. Vi minner om viktigheten av at aktørene er villige til å dele sine erfaringer og sende oss sine læringsark.

Seminarserie

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) planlegger to seminarer om ulykker i bygg og anlegg i løpet av høsten 2022 sammen med Gjensidige Forsikring. I tillegg planlegges det en parallellsesjon på HMS konferansen 2. – 3. november med en workshop om skader og skadetyper og hvordan vi kan lære av disse.

Gjensidige Forsikring er partner i SfS BA, og forsikrer mange aktører i bygg og anlegg. De ønsker å dele den innsikten de har når det gjelder typiske ulykker og skader og se på hvordan dette stemmer med den kunnskapen andre aktører i næringen sitter med. Men enda viktigere enn innsikten er selvfølgelig å identifisere hvordan vi kan jobbe forebyggende for å unngå disse skadene.

Det første seminaret blir 27. september. Her ser vi på typiske skader og ulykker. Bidragsytere i seminaret vil være

  • Gjensidige Forsikring
  • Stami
  • Arbeidstilsynet
  • Petroleumstilsynet

Det andre seminarer blir 18. oktober. Hovedtemaet her blir hvordan vi kan jobbe forebyggende for å unngå de mest typiske skadene og ulykkene.
Begge seminarene blir arrangert i Oslo, men vi også bli streamet og lagt ut på hjemmesiden vår i etterkant.

HMS konferansen

I forbindelse med HMS konferansen vil vi også invitere til en workshop 2. november, hvor vi oppsummerer seminarene. Læring og konkretisering av forebyggende tiltak vil være hovedtema.

Invitasjoner tl seminarene og HMS konferansen kommer etter sommeren, men hold av datoene allerede nå.