Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Gjensidige med i Samarbeid for sikkerhet

Som første forsikringsselskap blir Gjensidige medlem i Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA).

– Visjonen om en skadefri bygge- og anleggsnæring går hånd i hånd med vår misjon om å sikre liv, helse og verdier. Vi har mye kompetanse å bidra med, og mye å lære av bransjen, sier konserndirektør i Gjensidige Lars Gøran Bjerklund.

Han ser frem til å bidra til å redusere antall ulykker sammen med de andre aktørene i bransjen, og forteller at det er lange tradisjoner i Gjensidige med å jobbe systematisk med skadeforebygging.

– Vi har klare beviser fra samarbeid med andre bransjer at systematisk jobbing med skadeforebygging virker. Det å kunne bidra til en tryggere hverdag for alle som jobber på bygge- og anleggsplasser er et mål i seg selv. Samtidig ser vi at dette er et område vi som forsikringsselskap kan ha stor påvirkningskraft, både økonomisk, men ikke minst også på bærekraft. Det er for eksempel langt mer bærekraftig å forhindre at skader skjer enn å reparere i etterkant, sier Bjerklund.

Gjensidige er markedsledende på forsikring i Norge og den største aktøren innen bygg- og anleggsforsikringer. Daglig leder i SfS BA, Lene Jønsson ønsker Gjensidige hjertelig velkommen som partner.

– Det er spennende at en stor forsikringsaktør som Gjensidige ønsker å bidra i arbeidet for en sikker bygge- og anleggsnæring. Vi håper og tror at den innsikten forsikringsbransjen har når det gjelder skadeomfang og skadetyper, vil være en viktig innsikt når vi skal prioritere oppgaver og innsatsområder videre, sier Jønsson.