Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Digitalisering og forutseende indikatorer

Kompetanse Arena sikkerhetsledelse i prosjekter arrangerer nytt webinar 8. juni.  Tema denne gangen er Digitalisering og forutseende indikatorer.

I denne KunnskapsArenaen presenteres et arbeid utført av Safetec for å vurdere potensialet for bruk av maskinlæring og stor data (Big Data) til forutseende sikkerhetsindikatorer.
Arbeidet har i hovedsak vært en kartlegging av hvordan entreprenører og byggherrer samler inn relevante kvalitativ og kvantitativ data (hovedsakelig HMS-data), hvilke digitale løsninger for datainnsamling som anvendes i dag og hvordan data analyseres, presenteres og anvendes.

Denne informasjonen er så brukt til å vurdere hvilke data som kan analyseres, sammenstilles og presenteres som evt. forutseende indikator for bygg og anlegg. Et viktig fokusområde er å identifisere hvordan og hvilke digitale verktøy for dataanalyse (eks. maskinlæringsalgoritmer for stordata) som kan anvendes i et slikt arbeid.

Arbeidet er utført som en del av Forskningsprosjektet Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen, finansiert av ProsjektNorge. Rapporten om digialisering og forutseeende sikkerhetsindikatorer kan lastes ned her.

Nathaniel John Edwin fra Safetec presenterer arbeidet.

Påmelding

Les mer og meld deg på her:  Digitalisering og forutseende indikatorer

Påmeldingsfrist: 7. juni.