Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Sikkerhet i grøft

Vi skal etablere en arbeidsgruppe som skal jobbe med sikkerhet i grøft.  Formålet er å øke kompetansen og risikoforståelsen i flere ledd av anleggsnæringen, om geoteknikk og grøftegraving for å forhindre kollapser i forbindelse med gravearbeid. Det er svært viktig at denne kompetansen og kunnskapen kan forankres hos de utførende uavhengig om de kjører maskin eller er funksjonær.

Med kvikkleireraset i Gjerdrum som bakteppe, samt en nylig kritisk grøftekollaps i samme området som kunne ha medført at liv gikk tapt, er det et opplevd behov for å øke kompetansenivået i bransjen på geoteknikk og gravearbeid.

Vi ønsker å invitere bransjen til et felles prosjekt for å jobbe videre med dette.

Vi trenger deltakere i arbeidsgruppen med geoteknisk kompetanse fra de ulike delene av verdikjeden; byggherre, prosjekterende/rådgivende ingeniør, entreprenører, regionale verneombud etc

Meld din interesse til å delta i arbeidet innen 11. mai her: Jeg vil delta i arbeidsgruppen Sikkerhet i grøft.

Her kan du se mandatet for arbeidet