Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Utstyrsspesifikk opplæring

Bygg og anleggsnæringen er en av de mest ulykkesutsatte næringene i det norske arbeidslivet, og mange ulykker skjer ved bruk av farlig arbeidsutstyr, som for eksempel bygningsager eller store anleggsmaskiner.  Arbeidstilsynet har analysert ulykker i bygg og anlegg (Kompass-tema nr 2 2020), og har blant annet sett at farlige handlinger og atferd ofte har sammenheng med mangler ved kompetanse. Dette dreide seg for det meste om manglende opplæring og erfaring i arbeidet som skulle utføres, og mangler ved utstyrsspesifikk opplæring.

En arbeidsgruppe i SfS BA har utarbeidet en veileder for utstyrsspesifikk opplæring.

Veilederen tar for seg

 • Krav til opplæring av arbeidsutstyr
 • Hva betyr utstyrsspesifikk opplæring?
 • Hvem skal ha utstyrsspesifikke opplæring?
 • Hva skal den utstyrsspesifikke opplæringen inneholde?
 • Hvem kan gi den utstyrsspesifikke opplæringen?
 • Krav til å dokumentere at opplæringen er gitt

Du finner hele veilederen her: Utstyrsspesifikk opplæring

Arbeidsgruppen har bestått av:

 • Frode Andersen, MEF (leder)
 • Truls Wengstad Halvorsen, NCC
 • Petter Berg-Wollan, Consto
 • Martin Strange, Hæhre Isachsen
 • Lars H. Karlsen, Certificat
 • Dagfinn Wasbø, Naboen/Utleieforeningen
 • Mats Idland, RVO Anlegg
 • Lene Jønsson, SfS BA