Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Rammeverk for beregning av byggetid

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) skal etablere en arbeidsgruppe som skal utvikle et rammeverk for beregning av forsvarlig byggetid. Formålet med prosjektet er at byggherrene skal få et rammeverk for vurdering av tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse, slik at byggetiden ivaretar både kvalitet og arbeidstakernes sikkerhet og helse. Videre er formålet at de vurderingene som ligger til grunn, gir føringer for forvaltning av byggetiden hos utførende ledd.

Oppgaven blir å etablere et rammeverk for vurderingene av tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse. Det bør i rammeverket være mulig å synliggjøre hvordan ulike typer endrede forutsetninger vil kunne påvirke byggetid.

Arbeidsgruppen bør bestå av deltakere fra flere deler næringskjeden;

  • Byggherrer (bygg og anlegg)
  • Arkitekter og rådgivende ingeniører (prosjekterende)
  • Entreprenører
  • Arbeidstilsynet
  • Arbeidstakerorganisasjonene
  • FoU, f eks NTNU

Frist for å melde interesse for å delta i arbeidsgruppen:  10. mars 2021