Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Forbedret styring av ulykkesrisiko i prosjekter? Praktiske implikasjoner av ny Byggherreforskrift

Å skape arenaer for kunnskapsdeling er viktig.  Derfor vil SfS BA samarbeide med Prosjekt Norge om KunnskapsArena for sikkerhetsledelse i prosjekter.  Gjennom å samarbeide om dette får vi god utnyttelse av både nettverk og fagkompetanse, og kan bidra til å sette på agendaen flere interessante temaer.

KunnskapsArena Sikkerhetsledelse i prosjekter arrangerer et webinar 10. februar kl 0900 – 1030 med tema Forbedret styring av ulykkesrisiko i prosjekter?  Praktiske implikasjoner av ny Byggherreforskrift.

  • Hvilke utfordringer står ulike aktører i næringen ovenfor i risikostyring i prosjekter?
  • Hva kan aktørene gjøre for å forbedre risikostyringen?

I dette møtet setter vi lys på særskilt viktige endringer i Byggherreforskfirten knyttet til styring av ulykkesrisiko i bygg- og anleggsprosjekter og hva vi tenker om effektene av dem – sett fra henholdsvis entreprenør og byggherre. Temaet blir belyst ved innlegg fra Morten Stavseth (Sporveien) og Arild Berglund (Skanska) samt diskusjoner blant deltakerne i møtet.

Meld deg på her