Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Beste praksis for arbeid på tak og ut mot kant

Som et ledd i arbeidet med å forebygge fallulykker, skal SfS BA etablere en arbeidsgruppe som skal kartlegge og beskrive beste praksis for arbeid på tak/ut mot kant. Gruppen skal også definere risikoforhold som kan være til hjelp for valg av løsning.

Derfor ønsker vi deltakere som kan bidra inn i denne arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen skal rapportere til SfS BAs ressursgruppe for fallulykker.

Formålet med arbeidet er å lage et verktøy for bransjen for å velge sikre, hensiktsmessige løsninger slik at fallulykker forhindres

Ønsket erfaring i arbeidsgruppen:

  • Erfaring fra arbeid innen området (gjerne som leder og/eller praktisering)
  • Erfaring fra tilsyn med sikkerhet inn mot arbeid i høyden
  • Kompetanse på ulike løsninger og valg av disse (fallsikringsutstyr)
  • Kompetanse på risikoforhold inne arbeid i høyden
  • Innsikt i ulike faser av prosjekt
  • Erfaring fra opplæring av andre

Dette er et samarbeidsprosjekt. Derfor er det viktig at deltakere er løsningsorienterte og opptatt av fremdrift.