Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Trond Bølviken gjenvalgt som styreleder

SfS BA avholdt sitt første Partnerforum 4. november.  Som alt annet, ble det avholdt digitalt.  Det var stort oppmøte – hele 75 av partnerbedriftene deltok i møtet.

Trond Bølviken ble gjenvalgt som styreleder.  Øvrige medlemmer i styret er

Stig Magnar Løvås, Arbeidstilsynet
Stein Gunnes, MEF
Svein Rød, Statens vegvesen (ny)
Knut Aaneland, Multiconsult/RIF/AiN
Tanja Dugstad, Statsbygg
Edvard Eidhammer Sørensen, Fellesforbundet
Steinar Rindhølen, Norsk Arbeidsmandforbund

Styret ble valgt slik det var foreslått av valgkomiteen. Svein Rød fra Statens vegvesen er ny, og erstatter Vigdis Bjørlo fra BaneNOR som etter eget ønske går ut av styret.

SfS BA ble stiftet i september 2019, og det var 77 aktører fra næringen som var med som stiftere. I dag har stiftelsen 120 partnere.

I møtet redegjorde Lene Jønsson og Trond Bølviken for det pågående arbeidet i arbeidsgrupper og om planene framover.  Det er i dag ca 100 personer fra partnerbedriftene som deltar i ulike arbeidsgrupper.  Presentasjonen fra møtet kan lastes ned her

.Med i møtet var også Statssekretær Vegard Einan.  Han la i sitt innlegg blant annet vekt på viktigheten av at det er næringen selv som står bak initiativet, og at dette er noe myndighetene og politikerne har lagt merke til.  Han sa at det er en sammenheng mellom arbeidsmiljøkriminalitet og HMS. Regjeringen er i ferd med å reviderer sin strategi for arbeidsmiljøkriminalitet, og legger opp til at Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg vil bli omtalt i den strategien.