Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Bakenforliggende årsaker til alvorlige ulykker

KunnskapsArena Sikkerhetsledelse arrangerer digitaltmøte om praktiske implikasjoner av Arbeidstilsynets nylig publiserte rapport “Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2020”, som er laget som en del av myndighetenes forpliktelser i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg.

Påmelding til møtet 2.desember her: https://www.prosjektnorge.no/event/kunnskapsarena-sikkerhet-i-ba/

ProsjektNorge har etablert KunnskapsArena Sikkerhetsledelse i Prosjekter. Kunnskapsarenaen skal være en møteplass for alle SHA/HMS-interesserte i bygg- og anleggsnæringen, der formålet er å utveksle kunnskaper og erfaringer for å bidra til en mindre ulykkesutsatt næring. Det legges vekt på korte, uformelle og digitale møter.

Onsdag 2.desember kl.0900  arrangeres neste kunnskapsarena som digitalt møte. Da skal praktiske implikasjoner av Arbeidstilsynets nylig publiserte rapport «Ulykker i bygg og anlegg – Rapport 2020» diskuteres. Diskusjonen tar utgangspunkt i analysen av 146 alvorlige ulykker fra 2019 som presentert i kapittel 5 i rapporten

Etter en kort presentasjon av analysen av Stig Winge, Arbeidstilsynet, diskuteres hvordan denne kunnskapen kan anvendes til bedre sikkerhet i næringen. Vi tar utgangspunkt i de tre mest hyppige årsakene:

  • Hva kan gjøres for å forebygge individuelle feilhandlinger hos fagarbeidere som leder til alvorlige ulykker?
  • Hvordan forbedre operativ ledelse på bas-nivået for å forhindre ulykker? (risikovurdering, planlegging, oppfølging)
  • Hvordan skal vi forbedre kvaliteten på risikostyringsprosesser i prosjekter?