Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Fallulykker

Hele næringen har vist stor interesse for arbeidet for å forebygge fallulykker.  Vi har etablert en ressursgruppe som hjelpe oss å identifisere og prioritere hvilke oppgaver vi skal ta tak i og hvilke arbeidsgrupper vi skal starte opp med.

Ressursgruppen vil nå hjelpe oss oss å identifisere hva vi først skal ta tak i, og vi gleder oss til å kunne utnytte kompetansen i næringen og til de mer enn 40 deltakerne som deltok i møtet vi gjennomførte 17. september i ulike arbeidsgrupper som skal jobbe med forebygging av fallulykker i bygg og anlegg.

Arbeidet blir ledet av Tore Rønstad i Soft og Anne Sørum i Arbeidstilsynet.  Ressursgruppen skal ha sitt første møte 29. oktober og består av:

 • Tore Rønstad, Soft (leder)
 • Anne Sørum, Arbeidstilsynet (leder)
 • Svein Rønningsveen (RVO)
 • Ellen Birkeland (Oslo kommune VA)
 • Per Nesbakken, Obos Block Watne
 • Anita Hegg (BNL).
 • Birgit Herø (Norconsult)
 • Marianne Åvik Bråten (Skanska)
 • Ronny Hellstad (Solid).
 • Geir Egil Paulsen, Arkitektbedriftene i Norge.
 • Silje Sjøberg (Advansia).
 • Aage Christiansen, Stillasentreprenørene

Ressursgruppens skal arbeide med oppgaver som

 • Identifiserer behov for forbedring i sikkerheten
 • Setter opp prioritering av områder
 • Gjør det enklere å følge regelverk og retningslinjer
 • Gjør informasjon rundt valg av løsninger enklere å oppsøke (veiledere)
 • Sikrer en lik norm for sikkerhet i høyden
 • Utarbeider programmer som setter søkelys på atferd og implementering
 • Gir bransjen mulighet til å dele/forstå erfaringer (erfaringsoverføring)
 • Gjør det interessant for arbeidslivet å fokusere mer på sikkert arbeid i høyden.
 • Øker bevisstheten for arbeid i høyden
 • Produksjon av informasjonsmateriell rundt arbeid i høyden.
 • Gjennomgår og kartlegger eksisterende analyser rundt arbeid i høyden

Styringsgruppen må identifisere og prioritere arbeidsområder.  Styringsgruppen kan foreslå for styret i SfS BA å etablere egne arbeidsgrupper for de ulike tiltakene som skal utarbeides.