Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

SfS BA arrangerer sitt første partnerforum 4. november 2020

Samarbeid for sikkerhet ble stiftet 18. september 2019, og vi inviterer våre stiftere og partnere til SfS BAs første partnermøte 4. november 2020.

Møtet blir gjennomført på Teams.

I henhold til SfS BAs vedtekter § 7, utgjør alle som har undertegnet tiltredelseserklæringen partnerforum.

Partnerforum avholder møte minst en gang pr. år for å orienteres om fjorårets virksomhet og årsresultat, samt styrets planer for virksomhet kommende år.

Partnerforum velger valgkomite og styre, herunder styreleder, etter innstilling fra valgkomiteen.

Våre partnere er velkomne til å stille med flere deltakere i møtet. Ved eventuell stemmegiving har hver partner en stemme hver.

Agenda:

  • Partnerforum åpnes av statssekretær Vegard Einan
  • Prosjekt Fareblind – en suksesshistorie
  • Resultater og planer for kommende år
  • Valg av styre og valgkomite

Påmelding:  For tilgang til Teamsmøte trenger vi å vite hvem som kommer fra hver partner, slik at møteinnkalling kan sendes ut.  Dersom dere stiller med flere deltakere, marker hvem som representerer foretakets stemme ved en eventuell avstemming.

Meld deg på her:  Påmelding SfS BA Partnerforum