Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

april 2020

Stig Winge, Arbeidstilsynet, har skrevet en doktorgrad om sikkerhetsarbeid  i byggeindustrien.  Som en del av arbeidet med doktorgraden, har han blant annet vært forfatter av flere av de rapportene Arbeidstilsynet har laget de siste årene med analyser av ulykker i bygg og anlegg. Disse rapportene ligger i verktøykassen her på hjemmesiden. Her