Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Brannsikkerhet 2020 har fått brannsikkerhetmandat av SfS BA

BRANNSIKKERHET 2020 er initiativ i regi av Kompetansesenter for brann og driftspersonell, og samler alle med et ansvar for brannsikkerhet i byggeprosjekter og eksisterende bygg. Det er forsikring, brannvesen, eier, driftsorganisasjoner, brannrådgiver, byggeledere og totalentreprenører.

Det er spennende at brannsikkerhet blir en del av arbeidet i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg, og vi er ydmyke, motiverte og stolte i forhold til det mandat vi nå har fått fra styret i SfS BA sier Anders Sandmæl, daglig leder i Kompetansesenter for brann og driftspersonell.

BRANNSIKKERHET 2020 har satt i gang arbeid, som over tid vil få til varige forbedringer i forhold til brannsikkerhet i eiendoms- og entreprenørbransjen med tanke på de ferdige byggene.

-Det å kunne få til dette i fellesskap med alle involverte parter, gjør oss til det sentrale og faglig tyngste miljøet i Norge når det gjelder brannsikkerhet og det brannforebyggende arbeidet, sier Anders Sandmæl.  Brannsikkerhet er viktig i alle sammenhenger også i byggeprosjekter og ved ombygninger. Det er krevende og komplisert, noe som gjør at det i liten grad er ivaretatt i nødvendig grad.

I ferdige bygg er det godt lys, ryddige rømningsveier som er godt merket og det er branntekniske installasjoner som ivaretar sikkerheten til alle i bygget, om en brann skulle oppstå. Det er tilsvarende krav som skal ivaretas i et byggeprosjekt og ved ombygninger.

Mandatet innebærer at BRANNSIKKERHET 2020 skal bidra til at entreprenørbransjen blir klar over hvilke krav som skal ivaretas og som er i dagens lover og forskrifter. I tillegg skal de på noen områder vise hvordan dette kan ivaretas på en god og enkel måte i praksis.

Det er mange mennesker som utsettes for røyk fra en brann, og som får plager for resten av livet. Det å kle inn et bygg i plast for å unngå fukt er også et forhold som har konsekvenser for de som jobber i bygget og for brannvesenet. Dette er et par av de forhold som vi skal jobbe med avslutter Anders Sandmæl.