Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

3 arbeidsgrupper i gang SfS BA

3 arbeidsgrupper er nå i gang i SfS BA.

Indikatorprosjektet

Onsdag 11. desember hadde vi oppstartsmøte i Indikatorprosjektet.  Målet med prosjektet er å utvikle tapsbaserte og forutseende indikatorer som er omforent i hele verdikjeden (to delprosjekter). Tapsbaserte indikatorer brukes til måling og forbedringsarbeid. Forutseende indikatorer brukes til å detektere behov for tiltak – for å forebygge ulykker.  Det har vært stor interesse for å delta i dette arbeidet, og det var ca 30 kompetente og engasjerte deltakere som stilte i oppstartsmøtet.  Hensikten med første møte var å skape forståelse for hva prosjektet skal jobbe med, samt å diskutere hva indikatorer skal være med å løse.

Arbeidet ledes av Eirik Albrechtsen, NTNU (forutseende indikatorer) og Statsbygg (tapsbaserte indikatorer)

Prosjektmandatet kan lases ned her

Sikker elementmontasje

Arbeidsgruppen som skal jobbe med sikker elementmontasje hadde sitt første møte i slutten av oktober.  Prosjektet ønsker å se på hva som finnes av retningslinjer og hva som eventuelt trengs av endringer og presiseringer. Og ikke minst se på hvordan retningslinjene bedre kan implementeres i næringen. Arbeidet ledes av Steinar Stake i Veidekke Entreprenør

Prosjektmandatet kan lastes ned her

Arbeidsbukk eller gardintrapp

Den siste gruppen jobber med krav til valg og sikker bruk av arbeidsbukk og gardintrapp, og som samtidig tar hensyn til den arbeidsoperasjonen som faktisk skal utføres.  Arbeidet ledes av Glenn Marthinsen, Caverion

Prosjektmandatet kan lastes ned her