Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Ny Norsk Standard for Bruk og opplæring innen fallsikring på høring

Standard Norge er et organ med mandat for å produsere standarder for det norske samfunnet.

Bransjen har lenge etterspurt hva som er kravene rundt opplæring og bruk av fallsikringsutstyr. Etter 5 års arbeid er deendelig i havn med et høringsutkast som bransjen kan komme med innspill på.

Utgangspunktet har vært å beskrive hva som er riktig bruk av fallsikringsutstyr og hva som er nødvendig opplæring. De har ønsket å samle ekspertisen for å konkretisere disse kravene.

Standarden skal være et verktøy for myndigheter, byggherrer, arbeidsgiver og verneombud m.fl.

Standarden stiller krav til:

  • bruk av utstyr
  • Opplæring av personell
  • Redning og beredskap
  • Opplæringsvirksomheter og instruktører.

Her er link til standarden: https://enquiry.standard.no/Home/Details/6091

Hvis spørsmål, taa kontakt med Jens Gran hos Standard Norge  jg@standard.no. Eller Tore Rønstad, på tore@ttsoft.no