Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Sikkerhetsindikatorer

SfS BA er i ferd med å etablere en arbeidsgruppe som skal utarbeide omforente sikkerhetsindikatorer.  Formålet er å bidra til åpenhet for å sikre læring og god SHA-/HMS-kultur i bygge- og anleggsnæringen.

Målet med prosjektet er å utvikle tapsbaserte og forutseende indikatorer som er omforent i hele verdikjeden (to delprosjekter). Tapsbaserte indikatorer brukes til måling og forbedringsarbeid. Forutseende indikatorer brukes til å detektere behov for tiltak – for å forebygge ulykker.

Her kan du lese foreløpig prosjektmandat: SfS BA – Mandat indikatorprosjektet

Hvis du vil delta i arbeidet med utvikling av omforente sikkerhetsindikatorer kan du melde deg på her:  Jeg vil delta i arbeidsgruppen for indikatorer