Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Foto: @Veidekke

Sikker prefabmontasje

SfS BA er i ferd med å etablere en arbeidsgruppe som skal jobbe med sikker prefabmontasje.   Det er store forskjeller på hvordan risikoen knyttet til prefabmontasje håndteres.  Prosjektet ønsker å se på hva som finnes av retningslinjer og hva som eventuelt trengs av endringer og presiseringer. Og ikke minst se på hvordan retningslinjene bedre kan implementeres i næringen.

Her kan du lese forslag til prosjektmandat, som vil ferdigstilles av arbeidsgruppen: Prosjekt Sikker prefabmontasje.

Du kan melde deg på i arbeidsgruppen,som skal ha første møte 28. oktober, her: Jeg vil delta i arbeidsgruppen Sikker prefabmontasje