Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Prosjektleder – IA bransjeprogram for bygg og anlegg

Bygge- og anleggsnæringen har fått et eget bransjeprogram for forebyggende sykefraværsarbeid. Bransjeprogrammet skal kartlegge og analysere hvordan man gjennom bedre planlegging og organisering av arbeidsoperasjoner, kan redusere den del av bransjens sykefravær som relaterer seg til fysisk belastende arbeidsoperasjoner. Det er Byggenæringens Landsforening (BNL), sammen med Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), som har ansvar for å gjennomføre bransjeprogrammet.

Det søkes nå etter en prosjektleder for programmet, så hvis du har erfaring fra forebyggende HMS arbeid, så ta en titt her:  Prosjektleder IA-bransjeprogram