Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Livreddende regler

Det er utarbeidet er et sett livreddende regler knyttet til de største fareområdene på bygge- og anleggsplassen. Reglene er illustrert i plakatformat som arbeidsgiver kan henge opp på arbeidsplassen som en livsviktig påminnelse.  Plakatene finnes på norsk, engelsk og polsk og kan lastes ned her: https://sfsba.no/verktoy/livreddende-regler/

Livredderne er utviklet av representanter fra Bygg og Anleggs entreprenører på Sørlandet og underentreprenører har også blitt involvert.

– Vi har jobbet i arbeidsgrupper og benyttet metoder hvor alle må bidra, sier Wenche-Elin Kråkenes, HMSK-/HR leder hos PK Entreprenør. Tilbakemeldinger fra de involverte har vært svært positive; en arena for erfaringsutveksling rundt HMS arbeid virker å ha vært etterlengtet. Vi har hatt gode og nyttige diskusjoner rundt felles utfordringer i bransjen som danner grunnlag for videre samarbeid. Etablering av Livreddere har vært en lærerik og inspirerende reise, vi er stolte av resultatet og håper de blir tatt i bruk, bidrar til en felles HMS standard/kultur på norske byggeplasser og sist, men ikke minst, er med på å redusere alvorlige hendelser.

Hilde Waage, som er HMS sjef hos Kruse Smith Entreprenør og påtroppende leder av EBA Agder sier at HMS Forum EBA Agder har vært en flott og givende samarbeidsarena for alle medlemsbedriftene våre i Agder. Metoden vi har benyttet med arbeidsgrupper har vært effektiv og samlende!

Nå har vi fått noen felles spilleregler, livreddende regler, som vi deler med hele bransjen. Det er vi både stolte og glade for.

Vi i SfS BA er glade for at vi har fått materiellet og kan bidra til å dele de livreddende reglene med hele næringen.   De livreddende reglene danner grunnlag for det felles grunnleggende sikkerhetskurset SfS BA utvikler sammen med flere av de store entreprenørene og EBA, og som vil være klart i løpet av høsten.