Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Stort oppmøte og engasjement fra næringen

SfS BA arrangerte workshopen “Hvor trykker skoen” 21. mai.  50 deltakere fra hele næringskjeden hadde meldt seg på, og stilte med stort engasjement.   Vi presenterte først SfS BA og noen prosjekter/arbeidsgrupper vi ønsker å starte opp.  Deretter fikk vi høre litt om hvor skoen trykker, sett fra de ulike aktørenes ståsted.

Dette ga inspirasjon til å idémyldre og konkretisere ideer og forslag til hva SfS BA skal og bør jobbe med i tiden framover.   Vi gleder oss til å systematisere alle innspillene som kom, slik at vi kan sette i gang arbeidet.  Vi oppfordrer alle som ikke var til stede, og som ønsker å bidra i arbeidet til å ta kontakt!

Her kan du laste ned presentasjonene fra workshopen