Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Grunnleggende sikkerhetsopplæring

SfS BA er i ferd med å utvikle et felles grunnleggende sikkerhetskurs for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass.  SfS BA gjør dette sammen med flere entreprenører og EBA. Kurset er planlagt ferdig før HMS konferansen 13. – 14. november 2019.  Kurset skal

  • Gi økt kunnskap om de største fareområdene
  • øke handlingskompetansen/ferdighetene når det gjelder tiltak/livreddende regler
  • bidra til å utvikle gode holdninger når det gjelder både egen og andres sikkerhet
  • Forebygge fareblindhet

Kurset er et samarbeidsprosjekt i SfS BA hvor  @EBA, @Veidekke, @Skanska, @AF,@Betonmast, @ØM Fjeld, @Peab, @Backe, @Consto, @NRCGroup, @NCC og @Kruse-Smith Entreprenør deltar.

Her er vi på befaring på Bergmoen Grus Veidekke sammen med utviklingsselskapet @Hyper og filmselskapet @Flambert for å se på film location