Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Bruk av teknologi for å forebygge og forhindre fallulykker

Fallulykker er en byrde for samfunnet og en tragedie for de som rammes. Tryg Forsikring ønsket, som Nordens ledende trygghetsleverandør, sammen med Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg å ta et initiativ til å samle en tverrfaglig gruppe for å løfte denne utfordring. Oppgaven er å se på hvordan vi kan bruke teknologi, som for eksempel VR og sensorteknologi til å forebygge fallulykker.

13. mai hadde arbeidsgruppen  sin 2. workshop.  Engasjementet og kreativiteten er stor, og vi gleder oss til fortsettelsen.  Dette kan det komme flere spennende arbeidsoppgaver og prosjekter ut av. Deltakerne på workshopen representerte hele næringskjeden med byggherrer, arkitekter, entreprenører, leverandører og myndighetene.  Bedriftshelsetjenesten var også med og delte sine perspektiver.

Vi jobber nå med utforming av mandat for det videre arbeidet i arbeidsgruppen. Mandatet vil bli gjort tilgjengelig på sfsba.no når dette er klart.

Her kan du lese mer om den første workshopen i denne arbeidsgruppen