Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Første arrangement i regi av Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg (SfS BA): Workshop om fallulykker

Hvordan kan man med hjelp av teknologi forebygge og hindre fallulykker i arbeidslivet?  Det var temaet på en workshop som ble arrangert av SfS BA og Trygg Forsikring 14. mars.

Fallulykker er en byrde for samfunnet og en tragedie for de som rammes. Tryg Forsikring ønsket, som Nordens ledende trygghetsleverandør, sammen med Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg å ta et initiativ til å samle en tverrfaglig gruppe for å løfte denne utfordring.

Deltakerne på workshopen representerte hele næringskjeden med byggherrer, arkitekter, entreprenører, leverandører og myndighetene.  Bedriftshelsetjenesten var også med og delte sine perspektiver.

Daglig leder i SfS BA, Lene Jønsson, satt pris på initiativet fra Tryg Forsikring, og var glad for at SfS BA kunne arrangere denne workshopen.  Fallulykker berører hele næringen, og alle aktørene kan være med på å bidra til å finne løsninger på hvordan vi kan få redusert antall skader som følge av fall, sier Lene Jønsson.  Det er spesielt spennende å se nærmere på hvordan ny teknologi blant annet kan brukes både som barrierer ved hjelp av sensorer og i opplæringsøyemed.

Therese Gjelsten og Heidi Helledal fra Statnett fortalte om hvordan de bruker VR i opplæring. Gjennom VR får deltakeren opplevelsen av å være ute på anlegg og kan trene på å se og varsle om farer.  Øyvind Sandal fra Tryg Forsikring prøvde brillene og kunne fortelle at han fikk en svært realistisk følelse av høyde.

Heidi Helledal skriver en PhD om personsikkerhet og læring i komplekse bygg og anleggsprosjekter. -I avhandlingsarbeidet samarbeider jeg med et forskningsprosjekt i regi av Statnett, Risa og Lyse med NORCE som forskningsinstitutt, der målet er å utvikle verktøy/metoder for å håndtere personsikkerhet i komplekse prosjekter med mange grensesnitt. Selve initiativet “Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg” er dermed svært relevant og interessant i seg selv, og med fallulykker som en av de hyppigste årsakene til ulykker i bygg og anlegg og digitalisering som viktig faktor i utviklingen av verktøy og metoder for håndtering av komplekse prosjekter, var også temaet veldig spennende for meg, sier Heide Helledal.

Elle Elstad fra Tryg Forsikring ledet workshopen og sier at det alltid er spennende å møte nye mennesker med en brennende interesse for sitt arbeid. Under workshopen fikk deltakerne åpnet opp sine kreative sider da de skulle dele sine faglige perspektiver med hverandre. Problemstillingen med å redusere fallulykker er kompleks og ikke er enkelt å løse i den enkelte organisasjon. Det er ofte når ulike typer av aktører går sammen om en kompleks problemstilling det dukker opp interessante løsninger som ikke ville kommet frem isolert sett. Områder som ble løftet frem fra deltakerne som relevante å kikke videre på, var alt fra personlig verneutstyr, kultur, kunnskapsdeling i bransjen til sensorer og droner. Målet med workshopen var ikke å finne konkrete løsninger på problemet, men å åpne opp for mulige retninger og samarbeidskonstellasjoner for videre arbeid, og da kom vi et godt stykke på vei, avslutter Elle Elstad.

Kristine Mølmshaug, som er HMS leder i Betonmast AS var en av deltakerne på workshopen. Forebygging av fallulykker har høy prioritet hos oss og det var en spennende innfallsvinkel på workshopen, sier Kristine Mølmshaug.  Workshopen var bra gjennomført. Det var spennende å se på muligheter med blandt annet opplæring i VR.

Det å finne måter å redusere antall fallulykker i bygge- og anleggsnæringen er en problemstilling som er svært relevant for Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg.  Gjennom slike workshops og arbeidsgrupper kan vi både dele erfaringer og gode ideer, og vi kan kanskje finne nye og bedre måter for både planlegging, gjennomføring og opplæring knyttet til arbeid i høyden og fallulykker, sier Lene Jønsson, som håper at denne workshopen kan være starten på en arbeidsgruppe som kan jobbe videre med dette i Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg.